Å vite hva du skal se etter for å kunne vurdere den finansielle tilstanden til dine kunder er en viktig nøkkel til å være i forkant av potensielt betalingsmislighold. Hvis du opplever følgende 5 faresignaler er det på tide å stramme opp gjeldende kredittpolicy.

1. Problemer med å oppnå kontakt.
Når kunden begynner å unngå samtaler eller ikke ringer tilbake når du har ringt og lagt igjen melding.

2. Brutte løfter.
Gjentatte brudd på løfter om betaling.

3. Forringelse av eksisterende betalingsvaner.
Dette vil avdekkes dersom dere har implementert en prosess for å spore avvik i betalingsvaner.

4. Endringer i kundenes bestillinger.
Plutselige avvik kan tyde på en nedgang i kundens virksomhet.

5. Endring i eierskap eller navnebytte.
Dersom du ringer kunden og blir henvist til en ukjent person som uanmeldt er inne på eiersiden, eller selskapet plutselig bytter navn og adresse.

Om din kunde ikke ringer deg tilbake én gang er ikke det nødvendigvis noe stort problem. Men brutte løfter, uanmeldt endring av eierskap og en forverring av historiske betalingsvaner kan til sammen tyde på problemer. Dersom konklusjonen din er at kunden kan ha problemer er det viktig å iverksette tiltak snarest. Hvilke tiltak som bør iverksettes vil være avhengig av hvilken type virksomhet du har ansvaret for.

Viktigst er at din virksomhet har kontroll på utestående fordringer og at dialog med kunder som ikke betaler rettidig startes på et så tidlig stadium som mulig. Dette kan Totalkapital hjelpe deg med.