Noen inkassosaker

må løses rettslig

Noen skyldnere gjør ikke opp for seg uansett hvilke utenrettslige tiltak som iverksettes.

Av den grunn må noen inkasso saker løses rettslig. De aller fleste inkasso saker Totalkapital sender rettslig avsies det fraværsdom på. Årsaken til det er at vi løser de aller fleste inkasso saker utenrettslig. Inkasso sakene som må løses rettslig er da gjerne av en karakter hvor skyldner heller ikke reagerer på brev i fra forliksråd og fraværsdom blir resultatet. En fraværsdom er like god som noen annen dom og begjæring om utlegg til namsmannen er da som regel neste skritt. Rettslige tiltak iverksettes etter at vi har forsøkt alt annet, og i dialog med våre oppdragsgivere.

I noen tilfeller lar saker seg heller ikke løse i forliksråd og tingretten kan være eneste farbare vei for å få til en løsning. Da skal du være trygg på at Totalkapital også kan håndtere saken videre i rettssystemet.  Totalkapitals advokater tilbyr også alminnelig bistand på det forretningsjuridiske området. Hvilke rettsområder vi tilbyr bistand på kan du lese mer om her.