Regelen fram til i dag har vært at varsel om inkasso og tvangsinndrivelse må sendes med ordinær post. Det har ikke vært anledning til å sende digitalt i form av for eksempel e-post. Dette ble nylig endret.

Fra og med den 18.04.2017 kan varsel om inkasso og tvangsinndrivelse sendes digitalt per e-post.

“– Økt digitalisering og teknologisk utvikling gjør det naturlig med denne typen endringer. Det kan også bidra til effektivisering gjennom en utvidet adgang til elektronisk saksflyt, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) [til regjeringen.no].“

Målet er altså å henge med i en stadig mer teknologisk og digitalisert verden. Vi regner også med at dette vil skape mindre diskusjon i forhold til hvorvidt post er sendt eller ei. Det er lettere å dokumentere sendt e-post enn sendt brev.
Dette er også bra for miljøet og et naturlig steg fremover for en bransje som lenge har hatt et ønske om at e-post skal likestilles med ordinær post.

Kilder:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/okt-bruk-av-elektronisk-kommunikasjon-ved-gjeldsinndrivelse/id2515990/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=Økt%20bruk%20av%20elektronisk%20kommunikasjon%20ved%20gjeldsinndrivelse

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=66675

https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/endringer-i-regelverket-for-teknologinoytralitet/