Rettighetene dine ved inkasso

Inkasso – dine rettigheter
Det gjelder særlige regler for inkasso og inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav ikke kan gi deg dårligere rettigheter enn de du har etter loven. Noen offentlige kreditorer har regler for inndriving av krav i egne lover. Typiske eksempler er krav om TV-lisensen og årsavgiften for bil.

Har du mottatt inkasso krav?
Undersøk og lese nøye igjennom inkasso krav du mottar i posten for å være sikker på at det er riktig. Det kan tenkes at inkasso kravet kan være sendt til feil person, at det gjelder noe du allerede har betalt, eller at det er krevd for mye penger. Stemmer inkasso kravet, vær oppmerksom på betalingsfristen. Hvis du ikke betaler innen fristen, vil inkasso  kravet kunne bli drevet inn etter reglene i inkassoloven.

Er du uenig i kravet – ta kontakt
Mottar du et inkasso krav som du mener er feil, ta umiddelbart kontakt med den som krever deg for penger. Husk at det alltid er lurt å kunne dokumentere at du har tatt kontakt. Ta kopi av brev, eller skriv ned hvem du har snakket med. Hvis dine innsigelser mot inkasso kravet ikke er åpenbart grunnløse, blir inkasso kravet sett på som omtvistet. Det kan da ikke bli drevet inn gjennom ordinær inkasso. Saken skal da bli oversendt forliksrådet for rettslig avgjørelse.

Totalkapital er opptatt av at du er kjent med dine rettigheter.