Fakturaoppfølging og inkasso

Våre kunder på fakturaoppfølging sender selv ut sine fakturaer
og overlater all oppfølging av betalinger til Totalkapital. Praktisk gjøres
dette ved at Totalkapital ukentlig mottar en fil med informasjon om de utsendte
fakturaer. Betalings-informasjon hentes fra Nets og etter avtale sender vi ut
betalingspåminnelser/ inkassovarsler og følger opp at fakturaene blir betalt.
Blir ikke et inkassovarsel betalt overføres saken til inkasso og vi tar også svært tidlig i prosessen kontakt med deres kunder på telefon og om nødvendig sms og e-post. Du kan være
helt trygg på at dialogen vi fører med dine kunder ivaretar deres kunderelasjon
på beste mulige måte. Vi kaller det skånsom inkasso. Vi er selgende og
løsningsorienterte i vår dialog med dine kunder. Vår jobb er å motivere til betaling.

Som kunde hos Totalkapital har du full oversikt online over
alle dine utestående fakturaer. Her kan du selv endre forfallsdato eller stoppe
faktura fra å gå videre til inkasso osv. På sakene som har gått til inkasso har
du full tilgang til saksbehandlers notater slik at du kan følge sakene dine. Ta
gjerne kontakt så kan vi sammen finne fram til den løsningen som passer best
for ditt selskap.

Si ja til de riktige kundene!

For å si ja til de riktige og lønnsømme kundene, er effektive og pålitelige beslutninger om kredittverdighet i sanntid avgjørende. Våre samarbeidspartnere har utviklet scorekort, kundeapplikasjoner og webbaserte løsninger som gir deg den fleksibiliteten som er avgjørende i dagens marked.

Overlat faktureringaoppfølgingen til oss!

Ved å overlate kundereskontoen deres til Totalkapital får din bedrift frigjort viktige ressurser.