Våre kunder på fakturaoppfølging sender selv ut sine fakturaer og overlater all videre oppfølging av betalinger til Totalkapital. Her er noen av fordelene ved å bruke vår fakturaoppfølgings tjeneste:

Mer tid til det du er god på

Vi følger opp dine fakturaer slik at du får frigitt ressurser i din virksomhet. 

Alle fakturaer i en fil

Totalkapital mottar ukentlig/ etter avtale en fil med informasjon om de utsendte fakturaer. 

Full oversikt over dine fakturaer

Du får full oversikt i eget InfoCenter på web over hva som er utfakturert ikke forfalt og forfalt i en aldersfordelt oversikt

Automatisk oversending til inkasso

Når betalingspåminnelsen har utløpt og fordringen ikke er blitt betalt, blir saken automatisk overført til inkasso hos Totalkapital.