Fakturaoppfølgingen kan du overlate til oss

Ved å overlate kundereskontroen til Totalkapital får din bedrift frigjort viktige ressurser, slik at dere trygt kan fokusere på egne kjerneoppgaver.

Ved hjelp av våre effektive oppfølgingsrutiner vil kundene prioritere å betale dine fakturaer, noe som gir deg bedre likviditet og reduserte finanskostnader.

Noe av det vi kan gjøre for din bedrift på dette området er:

  • Produksjon og utsendelse av fakturaer i avtalt format
  • Fakturaoppfølging
  • Inkassotjenester
  • Kundeservice
  • Inkasso integrasjon
  • Webløsning med sanntidsoppdatert tilgang til egen reskontro

Konsentrer deg om dine kjerneoppgaver og overlat faktureringen til Totalkapital.