Finansdepartementet har fastsatt at forsinkelsesrenten skal være 8 prosent p.a. Videre er det fastsatt at satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader skal være 400 kroner.

Forsinkelsesrenten og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader blir fastsatt hvert halvår. Rentesatsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 8 prosentpoeng. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs direktiv om forsinket betaling.

For mer informasjon, se regjerings nettsider.