EHF Faktura – Den nye standard innen fakturering i Norge.

Hva er EHF og hvordan virker EHF fakturering?

EHF – Elektronisk faktura er et standarisert elektronisk format for kommunikasjon mellom virksomheter, uten at de trenger å integreres opp mot hverandre.

EHF – Enkelt forklart.

En enkel forklaring på dette er da at en faktura blir omformatert/konvertert til en fil som inneholder alt av informasjon på fakturaen (Navn på kunde, fakturanummer, navn på selger). Dette sendes da direkte til mottakeren gjennom et system som kan lese denne filen og legge den direkte inn i mottakerens regnskapssystem for godkjenning og betaling.

Hvorfor brukes EHF?

Dette skal gjøre det enklere for store virksomheter å motta og organisere sine fakturaer. Å motta faktura via EHF minimiserer risikoen for at det kan gjøres feil og alt skjer automatisk noe som igjen sparer virksomheten for tid.

Hvem bruker EHF?

I dag bruker alle statlige virksomheter EHF formatet. Flere og flere leverandører velger og ta imot fakturaer utelukkende i et EHF format og krever at alle fakturaer skal sendes dem i dette formatet. Dette gjelder både kommuner, statlige organisasjoner og andre bedrifter.
Etter 1. Juli 2012 ble det et lovkrav om at alle avtaler som inngås med statlige offentlige foretak skal faktureres elektronisk i EHF formatet.

Se video under og del gjerne denne med noen som ønsker enkel informasjon om EHF formatet.