Hva er kravene til et inkassovarsel? Kan det sendes på e-post? Hvor lang frist må skyldner få på å betale?

Før en faktura sendes til inkasso sier loven at det først må sendes et inkassovarsel til skyldner, enten du sender sak som privatperson eller firma. Men om du ikke har sendt en sak til inkasso tidligere vet du kanskje ikke alle de formelle kravene loven setter for at et inkassovarsel skal være gyldig. Etter å ha lest dette innlegget skal du vite nøyaktig hva som er kravene til et inkassovarsel og hvordan dette skal sendes.

Kan sendes digitalt eller per ordinær post
Som vi tidligere har skrevet om her, er det ikke lenger et krav at inkassovarsel må sendes per ordinær post. Dette etter et vedtak stortinget gjorde den 18. april i år, hvor det ble gjort endringer i tvangsfullbyrdelsesloven. Inkassovarsler kan nå sendes både elektronisk på e-post eller som ordinær post. Dette åpner for bedre dokumentasjon av sendt inkassovarsel, samt en mer miljøvennlig inkassobransje.

Må ha en frist på 14 dager
Betalingsfrist på en originalfaktura blir man som oftest enige om før en transaksjon gjennomføres. Det er lovbestemt frist på 14 dager på inkassovarsel.

Inkassovarsel gebyr kan tidligst legges på 14 dager over forfall på faktura
Inkassovarsel kan du sende dagen etter forfall på en faktura. Men om du ønsker å legge på inkassovarsel gebyr på 1/10 av inkassosatsen (kr. 700,- i 2017), kr. 70,- må du vente til 14 dager over forfall.

Inkassovarsel kan sendes rett etter originalfaktura
I motsetning til hva mange tror er det heller ikke et krav om at det må sendes purring før man sender inkassovarsel. Slik var det tidligere og dette ligger fremdeles som en automatisk innstilling i mange regnskapsprogrammer. Vi anbefaler at det sendes inkassovarsel som første steg.

Et inkassovarsel må alltid være merket med “Inkassovarsel” slik at skyldner vet at fakturaen blir sendt over til inkasso om den ikke blir betalt.

Oppsummert; hvilke krav er det til et inkassovarsel

  • Det må framgå hva kravet gjelder
  • Det må framgå at det er et inkassovarsel
  • Det må gis 14 dagers betalingsfrist

Og om ikke inkassovarselet blir betalt på fristen sender du saken til Totalkapital som løser den raskt og smidig.

Lykke til!

— Send inkassovarsler automatisk med BeeBills

Du kan også bruke fakturaprogrammet Totalkapital har utviklet; BeeBills. Med BeeBills kan du automatisk sende ut inkassovarsler på ubetalte regninger og deretter til inkasso uten at du trenger å tenke på hvordan dette skal formatteres og sendes.

Prøv BeeBills 1 måned gratis!