Hvorfor har jeg mottatt inkasso krav fra Totalkapital?

Du har mottatt et inkasso krav fra Totalkapital fordi vi har overtatt ansvaret for å kreve inn beløpet du skylder. Det betyr at du skal betale til Totalkapital og ikke til den opprinnelige leverandøren av varen eller tjenesten du kjøpte.

Påløpte salærer og gebyrer forsvinner ikke dersom du betaler opprinnelig faktura etter at du har mottatt et inkasso krav i fra oss. Det er derfor viktig at du betaler fakturaen du har mottatt fra Totalkapital slik at du er sikker på at hele gjelden er betalt og at det ikke påløper ekstra kostnader for deg. Dersom ikke hele gjelden er betalt anses inkasso kravet kun som delbetalt og med mindre det er avtalt en nedbetalingsordning med oss fortsetter innkrevningen av inkasso gjelden til den er fullt ut betalt.

Problemer med å betale? Kontakt Totalkapital snarest på telefon 51 200 850 eller e-post post@totalkapital.no