Inkassosalærene 2019, på krav som er forfalt til betaling 1.1.2010 eller senere!

Inkassosatsen pr. 1.1.2019: 700,00

 

Mot forbruker (oppdragsgiver MED fradragsrett MVA)
til og med … ENKLE SAKER… TUNGE SAKER…
2 500 350 700
10 000 700 1400
50 000 1 400 2 800
250 000 2 800 5 600
over 250.000 5 600 11 200
Mot næringsdrivende (oppdragsgiver MED fradragsrett MVA)
til og med … ENKLE SAKER… TUNGE SAKER…
2 500 525 1 050
10 000 1 050 2 100
50 000 2 100 4 200
250 000 4 200 8 400
over 250.000 8 400 16 800
Mot forbruker (oppdragsgiver UTEN fradragsrett MVA)
til og med … ENKLE SAKER… TUNGE SAKER…
2 500 437.50 875
10 000 875 1 750
50 000 1 750 3 500
250 000 3 500 7 000
over 250.000 7 000 14 000
Mot næringsdrivende (oppdragsgiver UTEN fradragsrett MVA
til og med … ENKLE SAKER… TUNGE SAKER…
2 500 656.25 1 312.50
10 000 1 312.50 2 625
50 000 2 625 5 250
250 000 5 250 10 500
over 250.000 10 500 21 000

FORDRINGSHAVERS RETT TIL PURREGEBYRER (§ 1-2):

Purring og Inkassovarsel: 70 (maks. to purringer eller en purring og ett inkassovarsel. Det er fremdeles mange som tror at det må sendes purringer før man sender inkassovarsel. Slik var det før. Men slik er det ikke lenger. Du kan sende inkassovarsel 1. dag etter forfall på faktura. Men om du skal legge på inkassovarsel salæret på kr. 70,- må du vente til det er gått 14 dager over forfall.