Vi er inne i et nytt år og som hvert år oppdateres tallene for salærer og rettsgebyrer av staten.

I år endres ikke inkassosalærene, du kan se tabellen her. Forsinkelsesrenten på 8,5% står også på stedet hvil gjennom det første halvåret.

Forandringen kommer i form av rettsgebyrer som har gått opp med kr. 81,-  fra kr. 1049,- til kr. 1130,-. Dette betyr at om du har en sak som skal gjennom forliksråd eller namsmann vil denne prosessen bli litt dyrere.

 

Du kan lese mer spesifikke tall hos Norges Domstoler og Virke Inkasso sine hjemmesider: