Dine inkassokrav må prioriteres først

De fleste skyldnere har mer enn en kreditor. Vår jobb er å få dine kunder til å prioritere dine inkasso  krav først. Dine inkasso krav er rett og slett de viktigste. For deg og for oss.

Våre medarbeidere er ikke bare dyktige på sitt inkasso fag. De er i tillegg dyktige selgere. For det er det innfordring og våre inkasso tjenester i bunn og grunn handler om. Vi selger inn budskapet om at dine inkasso saker må betales før inkasso sakene til andre kreditorer.

Det handler ikke alltid om prioriteringer når et selskap mottar et inkasso varsel eller får registrert en inkasso sak på seg. Når et oljeselskap eller staten ikke betaler rettidig, skyldes det ikke at de ikke har penger. Det kan handle om mangelfulle rutiner eller en mangelfullt utfylt kjøpsordre.

Enten vi nå skal løse en inkasso sak med din pengesterke kunde, vanskelige kunde eller handlet over evne kunde, handler det fremdeles om salg. Din inkasso sak må løses og prioriteres foran andre viktige saker. Vårt budskap til dine kunder er at ditt krav er viktigst. Ditt krav må prioriteres. Først. Nå.

Det handler om å selge inn budskapet om at dine krav må prioriteres først.