Hva om jeg ikke kan betale?

Det er mange grunner til at man kommer i gjeldssituasjoner. Vi har rådgivere som kan hjelpe deg med å sette opp en plan som passer din økonomiske situasjon.

Dersom du ikke kan betale inkasso kravet i sin helhet innen betalingsfristen som er oppgitt kan det påløpe ytterligere kostnader, betalingsanmerkning og eventuelt rettslig pågang. Det er derfor viktig at du ringer oss på telefon 51 200 850 eller sender en e-post til post@totalkapital.no slik at vi kan vurdere en nedbetalingsordning. Vår kundeservice er åpen mellom klokken 08.00 og 16.00 fra mandag til fredag.

Betalingsanmerkning og rettslig pågang
Personer registrert med en inkassosak vil normalt ikke innvilges nye lån eller kreditt i forbindelse med kjøp av varer og tjenester. En inkasso sak vil i utgangspunktet være registrert i 4 år, men vil slettes umiddelbart når inkasso kravet er betalt. Innkasso kravet blir normalt gjenstand for rettslig inkasso dersom du ikke har tatt kontakt med oss og inngått en betalingsavtale. Dette innbærer at namsmannen vil kunne ilegge deg trekk i lønn/trygd eller ta sikkerhet (utleggspant) i dine private eiendeler. Eller i et selskaps aktiva.

Vi hjelper deg med å sette opp en plan som passer din økonomiske situasjon.