Vi administrerer dine lån

Vi administrerer nedbetalingsordninger for bedrifter med høye kontantsalg eller som selger sine varer på kreditt. Eller andre typer lån.

Dersom dine kunder har problemer med å betale, tilbyr dere kanskje en nedbetalingsordning for kravet. En slik avtale kan administreres av oss. Vi mottar nedbetalingskontrakten og registrerer lånet, sender ut terminvarsler, tar oss av henvendelser og følger opp betalingsprosessen til hele kravet er innbetalt. Som kunde hos Totalkapital vil du få tilgang til egne lånesaker via våre websider. Din kunde kan også få webtilgang til sin gjeld.

Ved etablering av denne typer avtaler vil målet være å unngå bruk av tvangsmidler, og vi vil derfor være tilgjengelige for din kunde. Ved utelatt betaling blir vi i forkant enige om hvordan saken skal håndteres videre. Det være seg via telefonisk kontakt med låntaker eller andre løsninger etter dine spesifikasjoner.

Totalkapital administrerer alle typer lån og følger opp betalingsprosessen til hele kravet er innbetalt.