Totalkapital AS har ferdigstilt integrasjon mot Tripletex og PowerOffice GO. Disse integrasjonene passer for alle brukere og er enkel å sette opp.

Du vil få sømløs fakturaoppfølging av forfalte fakturaer. Betalinger direkte til dere blir plukket opp automatisk, slik at ingenting blir sendt feil.

Følg instruksjonene her:

https://totalkapital.no/integrasjon