Godt nyttår til alle våre lesere,
 
Nytt år nye satser. 
 
Det har vært mye fokus på inkassosatsene den senere tid. Media har belyst enkelt saker som har gått fra å være veldig små til å bli veldig store. Og hvor det har blitt hevdet at 
Namsmann instituttet blir misbrukt av en del inkassoselskaper. For oss i Totalkapital, som hverken driver inn små pengekrav på vegne av legekontorautomater eller på vegne av 
forbrukslånbanker, er ikke kritikken spesielt treffende. Så vi får håpe at regjeringen tar tak i de spesialtilfellene dette gjelder og ikke skjærer alle inkassoselskaper over en kam. 
 
Det er ingen endring i inkassosalærene, inkassosatsen står fast på kr. 700,- Det betyr at det fremdeles skal legges på kr. 70,- på inkassovarsel 14 dager over forfall. 
 
Staten skal derimot ha sitt og legger på kr. 20,- på Rettsgebyret, som da øker til kr. 1.150,- Det medfører økning i alle rettsgebyrer som jo tar utgangspunkt i denne satsen, for eksempel 
rettsgebyr til Namsmann som da øker til kr. 1.955,-
 
Ingen endring i forsinkelsesrentene heller i første halvår, men det forventes at denne vil gå ned i tråd med Norges Banks prognose for 2019.
 
Satsene gjelder fra 1. januar 2019. Om du synes dette var for kortfattet kan du lese mer om emnet på virke.no.