Skånsom, proaktiv og selgende

inkassovirksomhet

Våre inkassotjenester gjør det lettere for deg å fokusere på din kjernevirksomhet

Totalkapital tilbyr fakturaoppfølging og inkassotjenester. Ved hjelp av våre tjenester på fakturaoppfølging får våre kunder full kontroll på utestående fordringer og økt kontanstrøm. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle våre inkassotjenester og for å skape effektive metoder for å oppfylle våre kunders behov. Slik kan vi bidra til kostnadseffektivitet, effektive prosesser og optimalisering av dine kontantstrømmer. Hos Totalkapital får du alt på ett sted. Du oppnår synergier, ser ting i sammenheng, høster merverdier og får en partner som lykkes når du lykkes. Vi har løsninger som passer for både små og store kunder og våre tjenester tilpasses dine behov.

Totalkapital har konsesjon for inkassovirksomhet fra Finanstilsynet og er medlem i Virke Inkasso.

Bakgrunn; hvorfor velge Totalkapital?

Bakgrunnen for etablering av totalkapital var ønske om å hente inn forfalte pengekrav etter modell av hvordan meglere i verdipapirforetak henter inn penger. Skyldner skal overbevises om at det er smart å betale nå – ikke senere. Vi skal være selgende, konstruktive, motiverende og det skal oppleves SKÅNSOMT. Fordi: det er våre kunders kunder vi har den vanskelige dialogen med – og da må vi håndtere dem deretter. 

telefonsamtale med Totalkapital

Du er velkommen som kunde hos Totalkapital. Kontakt oss i dag!

Etablert av Marius Lund i 2009. Marius Lund har bakgrunn blant annet som controller, økonomisjef, selger og daglig leder for verdipapirforetak. Marius er utdannet cand.mag. fra UiO og har en mastergrad i management fra BI.

Alle inkassoselskaper sender betalingsoppfordring til skyldner. Det er de fleste veldig gode på. I valg av samarbeidspartner på inkasso er det derfor hva som skjer dersom denne betalingsoppfordringen ikke blir betalt på fristen du skal være opptatt av. Hva gjør inkassoselskapet? Når setter de i gang med det de gjør? Og hvilken bakgrunn og filosofi arbeider de som prater med dine kunder etter?

Totalkapital tar svært tidlig kontakt med skyldner for å motivere til betaling. Det er høyt utdannede saksbehandlere med en pasjon for salg som arbeider i Totalkapital. Vi kaller vår filosofi skånsom inkasso. Du kan være trygg på at Totalkapital håndterer dine kunder som om de var våre egne. Vi kan motivere og vi kan overbevise – og vi legger inn mye ressurser tidlig i prosessen. Hos Totalkapital løses derfor de aller fleste sakene svært tidlig. 

Totalkapital garanterer

Økt kontatstrøm; mer penger på bankkontoen din

Redusert risiko for tap på fordringer

Laverer finanskostnader; mindre behov for kassekreditt

Økt løsningsgrad; sammenlignet med en hvilken som helst konkurrent

Frigjøring av din tid; bruk tiden din på det du er best på.