Rettsgebyrtabell

Rettsgebyrtabellen viser beregningen av gebyrer som må betales for å få saker behandlet av domstolene. Gebyrene framgår av rettsgebyrloven.

R (Rettsgebyr) pr. 1.1.2019: 1 150,00 

Inkassosatsen pr. 1.1.2019: 700,00 

Rettsgebyrene er prisene det offentlige tar for ulike typer behandling i rettsinstansene.