Rettsgebyrtabell

Rettsgebyrtabellen viser beregningen av gebyrer som må betales for å få saker behandlet av domstolene. Gebyrene framgår av rettsgebyrloven.

Rettsgebyr per 01.01.2020: kr 1 172,-

Inkassosatsen per 01.01.2020: kr 700,-

Rettsgebyrene er prisene det offentlige tar for ulike typer behandling i rettsinstansene.