Vi tilbyr tjenester på følgende rettsområder:

  • Tvangsfullbyrdelse. Inkasso, utlegg, tvangssalg, tilbakelevering, fravikelse av fast eiendom med videre.
  • Pant- og pengekravsrett.

  • Gjeldsordning. Utarbeidelse av utenomrettslig forslag, utarbeide tilbud til kreditorene og utarbeide akkordforslag.
  • Selskapsrett. Forretningsjuridisk rådgivning, opprettelse av selskap, endring av selskapsform med videre.
  • Forsikring og bankrett.

  • Bolig- og husleierett.

  • Kontraktsrett.