Samhandling gir gode resultater

Å overlate fakturaoppfølging og inkasso til en ekstern leverandør er en viktig beslutning for enhver bedrift.

Vårt mål er enkelt – å sikre din bedrift raskest mulig betaling av faktura og inkasso krav slik at kapital frigjøres og risiko for tap reduseres. Vi mener de beste resultatene oppnås gjennom nær samhandling med våre kunder og den aktuelle skyldner.

I Totalkapital legger vi stor vekt på å tilfredsstille våre kunder og å motivere våre kunders kunder til å betale en inkassosak så fort det lar seg gjøre.
Vi har profesjonelle og kunnskapsrike inkasso medarbeidere som legger avgjørende vekt på etikk og integritet i sitt inkasso arbeid. De vet hva som bør gjøres, når tiltak bør iverksettes og hvilke aktiviteter som gir de beste resultater. Deres innsikt er av avgjørende betydning.

Totalkapital samarbeider tett med våre kunder.