Dette var tittelen på foredraget forsker Ragnhild Brusdal i Statens institutt for forbruksforskning nylig holdt på Norsk Kreditorforbunds høstseminar som ble publisert i AAA-Magasinet. Ifølge SIFO-forskeren er det fire typiske fallgruber de unge lett havner i.

1. De som er passive

En stor gruppe unge havner i trøbbel med inkassobyråene rett og slett fordi de ikke sjekker e-post, roter bort regninger og glemmer å sjekke priser. Å ringe hyppig hjem til kjæresten i Norge under et lengre utenlandsopphold er heller ikke særlig smart. Trolig er det behov for økt bevisstgjøring rundt gjeldsproblematikk og konsekvensene av å låne penger.

2. De som blir ”ofre”

Endel unge gjør seg selv til ofre i samfunnet ved å bli gjeldstynget. Fordi det er så lett å få kreditt i dag, er det mange som lar seg lure til å havne i stor forbruksgjeld. Kanskje bør det være en høyere terskel for å få kreditt? Størrelsen på beløpene bør kanskje også ned?

3. De som bare ”må bare ha det”

Mer aggressive gjeldsslaver rettferdiggjør kjøpene sine med at de ”må bare ha det”. Denne typen ungdom er klar over at de påtar seg gjeld, men anser kjøpene for så viktige at de mener det er greit. Kjøpepress og sosial aksept spiller nok en betydelig rolle. Mange har også vokst opp med kjøpesterke foreldre og er vant til å få kvalitetsprodukter. Dette fortsetter de med etter at de flytter hjemmefra, selv om de ikke har råd til det lenger.

4. De som ”lurer” bankene

Den fjerde veien til en skakkjørt økonomi handler om unge som lurer seg selv. Disse kan ofte ganske mye om hvordan tingene fungerer og finner måter å ”lure” bankene på. Det de ofte skjønner for sent, er at de lurer seg selv. De tar opp flere lån og bruker gjerne ett kredittkort til å betale ned på et annet. Dette går aldri bra. Resultatet er som regel at man når maksgrensen både på kort og lån, og da er kranene i banken stengt.
Ikke utsett problemet

Har man først havnet i økonomisk uføre og ikke har rike foreldre til å hjelpe seg, er ekspertene samstemte i hva man må gjøre: Ikke utsett problemet! Mange unge er nok ikke klar over konsekvensene ved inkasso eller betalingsanmerkninger. Dette fører til ulike konsekvenser og kan være en dyr lærdom. Inkassobyråene kan hjelpe hvis man kontakter dem. Betales kravene, blir betalingsanmerkningene slettet.
I over 3 år har nå Totalkapital hjulpet små og store selskaper med fakturaoppfølging og inkasso. Vi anbefaler våre kunder å inngå samarbeid med AAA Soliditet som i over 100 år har tilbudt kredittsjekk av bedrifter og personer. Kredittsjekk først medfører at færre kunder ender opp som dårlige betalere. Hos Totalkapital får du de gode rådene. Vi hjelper våre kunder med å redusere kredittap. øke kontantstrømmene, samt frigjøring av ressurser.

Er du lei av kunder som ikke betaler for seg? Eller lei av at din nåværende leverandør av faktura og inkassotjenester ikke gjør god nok jobb?
Få et godt tilbud fra Norges beste inkassoselskap! Kontakt oss i dag!