Vår visjon og våre verdier

Totalkapital skal bli Norges ledende tilbyder av tjenester innen fakturaoppfølging og inkasso. Våre verdier vil bidra til at vi når vår visjon:

Profesjonelle
Vi tar mål av oss til å levere over forventning hva angår både kvalitet og konkurransedyktighet. Vi er dyktige og har høy integritet i vårt arbeid.
Relasjonsorienterte

Vi driver målrettet rådgivning mot skyldnere, noe som fører til høy løsningsgrad for våre kunder. Vi har et tett samarbeid med våre kunder, skyldnere og samarbeidspartnere.
Prestasjonsorienterte
Vi sikrer stadige forbedringer gjennom vår prestasjonsbaserte bedriftskultur som anerkjenner og tar lærdom av våre kunder og dyktigste medarbeidere. Våre kunders behov går alltid først.
Engasjerte
Vårt engasjement og entusiasme skaper konstruktive, positive og varige relasjoner. Vi respekterer og bryr oss om våre kunder, skyldnere, samarbeidspartnere og kolleger.

Vi skal være profesjonelle, relasjonsoriterte, prestasjonsorienterte og engasjerte.