Vår webløsning gir deg som kunde flere muligheter.

P

Registrere nye saker

Registrer dine saker direkte i portalen.

Status på innbetalinger

Du har full oversikt over innbetalinger og status på dine saker. 

Full kontroll på vår dialog med debitor

Dialogen vi fører med dine kunder blir loggført og du har full tilgang til sakens notater. 

Ta ut rapporter

Ta ut fullstendig rapport og oversikt over tidligere samt løpende  saker.